Triển lãm tuổi trẻ sáng tạo 2015
Triển lãm tuổi trẻ sáng tạo 2015

Thông tin tuyển sinh SDH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ ĐỢT 2 NĂM 2017   1.           CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ CHUẨN 1.1.    Chuyên ngành tuyển sinh

Các văn bản hướng dẫn SĐH

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2017, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngà