Triển lãm tuổi trẻ sáng tạo 2015
Triển lãm tuổi trẻ sáng tạo 2015

Các văn bản hướng dẫn

Thí sinh có thể tải mẫu hồ sơ tại đây.
      Một trong các điều kiện dự thi cao học là có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi, hoặc có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành gần chuyên ngành đăng kí dự thi và đã học bổ túc kiến thức để có trình độ tương đương với tốt nghiệ
 Để tạo thuận lợi cho người có nguyện vọng học cao học tìm hiểu trước các môn thi, Trường Đại học Công nghệ trích dẫn đề cương môn thi và dạng thức đề thi tuyển sinh các môn thi cơ bản, môn thi cơ sở, môn thi ngoại ngữ của các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ (theo Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2016). Các thí sinh có thể tải dữ liệu...
Một trong các điều kiện dự thi cao học là có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi, hoặc có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành gần chuyên ngành đăng kí dự thi và đã học bổ túc kiến thức để có trình độ tương đương với tốt nghiệp đại học ng
Tiếp nối bài viết về đề cương và dạng thức đề thi các môn thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2015, chúng tôi xin cung cấp đến các bạn thí sinh đề thi Môn thi cơ sở và Môn tiếng Anh của một số năm trước đây. Môn thi cơ sở: