Triển lãm tuổi trẻ sáng tạo 2015
Triển lãm tuổi trẻ sáng tạo 2015

Thông báo tuyển sinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ ĐỢT 2 NĂM 2017   1.           CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ CHUẨN 1.1.    Chuyên ngành tuyển sinh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2017 1.           CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUẨN 1.1.    Chuyên ngành tuyển sinh
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2017
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2017
GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2016  
 Thông báo phúc khảo bài thi TS SĐH đợt 2 năm 2016 Thong bao phuc khao TS SDH dot 2 nam 2016
Chi tiết kết quả thi tuyển sinh SĐH và NCS đợt 2 năm 2016   Kết quả thi Nghiên cứu sinh  Kết quả thi chuyên ngành An toàn thông tin