Triển lãm tuổi trẻ sáng tạo 2015
Triển lãm tuổi trẻ sáng tạo 2015

Thông báo tuyển sinh

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2017
Năm 2017, trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN tiếp tục tuyển sinh chương trình cử nhân Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Truyền thông Chất lượng cao, cụ thể như sau: