Triển lãm tuổi trẻ sáng tạo 2015
Triển lãm tuổi trẻ sáng tạo 2015

Tin tuyển sinh

Năm 2017, trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội tuyển sinh các ngành cụ thể như sau:
 Thông báo tuyển sinh khoá đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ “Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản” K4-2016