/ts2/themes/bluemarine/slideshow/images/4.jpg /ts2/themes/bluemarine/slideshow/images/1.jpg /ts2/themes/bluemarine/slideshow/images/2.png /ts2/themes/bluemarine/slideshow/images/3.png

Thông tin tuyển sinh

Thực hiện hướng dẫn công tác tuyển sinh sau đại học năm 2015 của Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hướng dẫn số 5646/HD-ĐHQGHN ngày 31/12/2014, Hội đồng Tuyển sinh Sau Đại học năm 2015 Trường Đại học Công nghệ nhận Đơn xin phúc khảo bài thi (không phúc khảo bài thi môn Đánh giá năng lực) trong giờ hành ch...

Các văn bản hướng dẫn

Tải về tại đây: Quy chế tuyển sinh đại học chính quy của ĐHQGHN

Bạn nên biết

Các em ạ. Tuổi 17-18, tuổi kết thúc đời học sinh, bước vào ngưỡng cửa đại học là một mốc rất lớn trong cuộc đời. Các em không còn dựa dẫm vào bố mẹ, anh chị em, hay thầy cô nữa mà tự mình bước những bước đầu tiên để có một sự nghiệp vững vàng của 10, 20, 30 ... năm tới. Đọc được những dòng n...