Đại học Quốc Gia Hà Nội

Chương trình học bổng Sunflower Mission (gọi tắt là SM) cho sinh viên

Send to friendPDF version
Tổ chức phi chính phủ của Mỹ đang thông báo về các suất học bổng. Tên tổ chức là Sunflower Mission (gọi tắt là SM), đã và đang tài trợ cho các hoạt động giáo dục đào tạo tại Việt Nam từ nhiều năm nay.
Chi tiết có thể tham khảo thêm thông tin tại website của SM: http://www.sunflowermission.org/ <http://www.sunflowermission.org/>
Năm nay, SM đưa ra một loại học bổng mới, tập trung cho những em sinh viên năm thứ nhất bước sang năm thứ 2 và sinh viên mới đậu Đại học với kết quả xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn.
Trường Đại học Công nghệ là một trong những trường đại học mà SM hướng các suất học bổng này tới. Thời hạn cuối cùng để nộp hồ sơ là 30/8.
Đề nghị các bạn sinh viên quan tâm khẩn trương truy nhập vào website để đăng ký.
Trân trọng thông báo.