Đại học Quốc Gia Hà Nội

Phòng thí nghiệm

STT

Tên PTN

Cấp độ

Ngành/Chuyên ngành đào tạo

1

PTN  trọng điểm Hệ thống Tích hợp Thông minh

TT/PTN Mục tiêu

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông/Kỹ thuật cơ điện tử

 2

PTN TĐ Công nghệ micro và nano

TT/PTN Mục tiêu

Vật liệu và linh kiện nano

 3

PTN Cơ kỹ thuật 

TT/PTN Mục tiêu

 

4

 Trung tâm Công nghệ Tích hợp liên ngành Giám sát hiện trường

TT/PTN Mục tiêu

Khoa học máy tính

 5

Phòng thực hành Điện tử - Viễn thông

PTN Thực hành cơ sở

 

6

PTN BM Vật liệu và linh kiện bán dẫn nano

TT/PTN chuyên đề

Vật liệu và linh kiện nano

7

 PTN Vật liệu linh kiện lai

TT/PTN chuyên đề

Vật liệu và linh kiện nano

8

PTN Thực hành quang tử

TT/PTN chuyên đề

Vật liệu và linh kiện nano

9

 PTN BM Vật liệu và linh kiện từ tính nano

TT/PTN chuyên đề

Vật liệu và linh kiện nano

10

PTN BM Công nghệ nano sinh học

TT/PTN chuyên đề

Công nghệ nano sinh học

11

 PTN Công nghệ năng lượng

TT/PTN chuyên đề

Kỹ thuật năng lượng

12

PTN BM Công nghệ-Cơ điện tử-Tự động hóa

TT/PTN chuyên đề

Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

13

 PTN Cơ điện tử và Thủy khí công nghiệp

TT/PTN chuyên đề

Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

14

PTN BM Thủy khí công nghiệp và môi trường

PTN Chuyên đề

Cơ kỹ thuật

15

 PTN Vật liệu và kết cấu tiên tiến

PTN Chuyên đề

Kỹ thuật cơ điện tử

16

 PTN BM Điện tử và Kỹ thuật máy tính

PTN Chuyên đề

Kỹ thuật điện tử

17

PTN BM Vi cơ điện tử và vi hệ thống

PTN Chuyên đề

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông/Kỹ thuật cơ điện tử

17

PTN Điều khiển tự động và Robotics

PTN Chuyên đề

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông/Kỹ thuật cơ điện tử

18

 PTN Tín hiệu và hệ thống

PTN Chuyên đề

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông/Kỹ thuật cơ điện tử

19

TT Nghiên cứu Điện tử - Viễn thông

PTN Chuyên đề

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông/Kỹ thuật cơ điện tử

20

 PTN BM Thông tin vô tuyến

PTN Chuyên đề

Kỹ thuật viễn thông

21

 PTN BM Hệ thống viễn thông

PTN Chuyên đề

Kỹ thuật viễn thông

22

 TT Máy tính

PTN Thực hành cơ sở

Khoa học máy tính

23

PTN BM Khoa học Máy tính

PTN Chuyên đề

Khoa học máy tính

25

 PTN BM Khoa học và Kỹ thuật tính toán

PTN Chuyên đề

Khoa học máy tính

26

 Phòng Thí nghiêm Tương tác Người - Máy

PTN Chuyên đề

Khoa học máy tính

27

 PTN Bộ môn Công nghệ Phần mềm

PTN Chuyên đề

Kỹ thuật phần mềm

28

PTN Hệ thống nhúng

PTN Chuyên đề

Kỹ thuật phần mềm

29

 PTN UET-TPTN UET- Toshiba

PTN Chuyên đề

Kỹ thuật phần mềm

30

 PTN BM Các Hệ thống Thông tin

PTN Chuyên đề

Hệ thống thông tin

31

 PTN Công nghệ tri thức

PTN Chuyên đề

Hệ thống thông tin

32

PTN Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên

PTN Chuyên đề

Công nghệ thông tin

33

 PTN Tin -Sinh

PTN Chuyên đề

Quản lý hệ thống thông tin

34

PTN Bộ môn Mạng và Truyền thông Máy tính    

PTN Chuyên đề

Truyền thông và mạng máy tính

35

 PTN An toàn Thông tin

PTN Chuyên đề

Truyền thông và mạng máy tính