Đại học Quốc Gia Hà Nội

Nhiệm vụ chiến lược

Sáng ngày 22/5, Khoa Điện tử Viễn thông đã tổ chức lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của ngành Công nghệ Điện tử - Viễn thông hệ Nhiệm vụ chiến lược với sự tham gia của các giáo sư nước ngoài tại nhà G2.
Theo kế hoạch đào tạo Nhiệm vụ chiến lược năm học 2013-2014, từ ngày 26/05-30/05, GS. Mizuhito Ogawa đến từ viện Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (JAIST) đã sang làm việc và giảng dạy cho học viên cao học Nhiệm vụ chiến lược (NVCL) chương trình Khoa học máy tính.

Chương trình đào tạo thạc sĩ Khoa học Máy tính đạt trình độ quốc tế được thực hiện tại Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà nội. Chương trình có nhiệm vụ cung cấp nguồn nhân lực có trình độ quốc tế trong lĩnh vực Khoa học Máy tính nói riêng cũng như Công nghệ Thông tin nói chung đồng thời góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền giáo dục Việt Nam trong khu vực và quốc tế.

Chương trình đào tạo Khoa Học máy tính của khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội nhằm tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Khoa học máy tính, có khả năng nghiên cứu và làm việc trong các tập đoàn lớn về Công nghệ thông tin ở Việt Nam cũng như các nước trong khu vực.

Chương trình nhằm đào tạo các cử nhân ngành Khoa học máy tính (KHMT) với nền tảng mạnh về các khoa học và công nghệ liên quan, có khả năng đóng góp cho xã hội bằng sự sáng tạo, kinh doanh và lãnh đạo.

Chương trình nhằm đào tạo các cử nhân ngành Công nghệ Điện tử - Viễn thông (ĐTVT)
với nền tảng mạnh về các khoa học và công nghệ liên quan, có khả năng đóng góp cho
xã hội bằng sự sáng tạo, kinh doanh và lãnh đạo.