Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo tổ chức hội thảo khoa học dành cho nghiên cứu sinh năm 2016

Send to friendPDF version
Với mục đích xây dựng môi trường học thuật tích cực cho nghiên cứu sinh (NCS) nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu, Nhà trường thông báo tổ chức hội thảo khoa học dành cho NCS năm 2016 với các thông tin sau:
1. Thời gian Hội thảo     : 26/3/2016 (Thứ Bảy)
2. Địa điểm                     : Nhà E3
3. Đối tượng tham gia    : Tất cả NCS trong hạn đào tạo
4. Nội dung trình bày     : NCS trình bày nghiên cứu của mình dạng poster
5. Hạn cuối gửi tiêu đề và tóm tắt báo cáo (1/2 trang A4): 20/3/2016
6. Ngôn ngữ trình bày    : Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh
7.Địa chỉ nhận tóm tắt và báo cáo: Bùi Ngọc Thăng, Khoa Công nghệ Thông tin (0981155228 * thangbn@vnu.edu.vn)
Đề nghị các Khoa thông báo tới các NCS của Khoa thực hiện./.
Lưu ý: NCS in poster trên khổ A0, dán trên tấm cứng để phù hợp với khung giá đỡ do Trường chuẩn bị.
Xem chi tiết chương trình tại đây