Đại học Quốc Gia Hà Nội

Công tác kiểm định chất lượng

Ngày 15/4/2016, tại Trường Đại học Công nghệ đã diễn ra Lễ bế mạc đánh giá ngoài Trường Đại học Công nghệ theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngày 13/04, Trường Đại học Công nghệ tiếp đón và làm việc với đoàn chuyên gia đánh giá chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học của Bộ GD&ĐT do PGS.TS. Nguyễn Hội Nghĩa – Phó giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn.
Ngày 17/12, Đoàn Chuyên gia đánh giá chất lượng đồng cấp chương trình đão tạo Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử đã có buổi làm việc với lãnh đạo trường để tổng kết, đánh giá kết quả khảo sát sau hai ngày làm việc.
Ngày 16/12, Trường Đại học Công nghệ tiếp đón và làm việc với đoàn chuyên gia đánh giá chất lượng đồng cấp chương trình đào tạo cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử.
Ngày 15/12, Đoàn Chuyên gia đánh giá chất lượng đồng cấp chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin đã có buổi làm việc với lãnh đạo trường để tổng kết, đánh giá kết quả khảo sát sau hai ngày làm việc.
Ngày 14/12, Trường Đại học Công nghệ tiếp đón và làm việc với đoàn chuyên gia đánh giá chất lượng đồng cấp chương trình đào tạo cử nhân ngành Hệ thống thông tin.
Ngày 12/12, Đoàn Chuyên gia đánh giá chất lượng đồng cấp nội bộ đã có buổi làm việc với lãnh đạo trường để tổng kết, đánh giá kết quả khảo sát sau hai ngày làm việc.
Ngày 11/12, Trường Đại học Công nghệ tiếp đón và làm việc với đoàn chuyên gia đánh giá chất lượng đồng cấp nội bộ chương trình đào tạo cử nhân ngành Vật lý kỹ thuật và chương trình đào tạo kỹ sư ngành Cơ học kỹ thuật.
Ngày 22/05, Trường Đại học Công nghệ tổ chức Tổng kết đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm về công tác tổ chức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đại học ngành Khoa học Máy tính theo tiêu chuẩn AUN-QA của Nhà trường. 
Ngày 08/05/2014, tại Lễ bế mạc chương trình kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đại học ngành Khoa học Máy tính theo tiêu chuẩn kiểm định của Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN-QA), PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bình- Hiệu trưởng trường ĐH Công nghệ khẳng định: “Trường sẽ không ngừng cải thiện chất lượng các chương trình đào tạo để đưa các chương trình này ngày càng đạt chất lượng cao”.