Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thư của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ

Send to friendPDF version
Sau nhiều năm chuẩn bị chu đáo, triển khai mô hình khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), ngày 25/5/2004, Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) đã được thành lập theo Quyết định số 92/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Khoa Công nghệ và Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Bồi dưỡng Cơ học trực thuộc ĐHQGHN với hai nhiệm vụ "Đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại học và bồi dưỡng nhân tài thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ; Nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội".
 
Trường ĐHCN đã và đang từng bước thực hiện nhiệm vụ và dần khẳng định là một trường đại học có vị thế, uy tín trong hệ thống giáo dục đại học của cả nước. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ đạt 75%, tỷ lệ giáo sư và phó giáo sư đạt  25%. Môi trường đào tạo chuẩn mực chất lượng cao đã được thiết lập với hệ thống chương trình đào tạo được phát triển, hoàn thiện ở mọi bậc đào tạo theo hướng tiên tiến, hiện đại; chất lượng đào tạo được xã hội ghi nhận, đánh giá cao; là đơn vị đào tạo đi đầu trong việc kiểm định chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN). Hiện nay, Trường đã có 3 chương trình đào tạo được kiểm định đạt chuẩn AUN gồm Cử nhân Công nghệ Thông tin, Cử nhân Khoa học Máy tính và Cử nhân Điện tử Truyền thông. Trường ĐHCN còn là đối tác tin cậy của hơn 50 trường đại học, viện nghiên cứu và tập đoàn công nghiệp lớn trên thế giới. Nhà trường đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước phát triển hoạt động hợp tác “Trường – Viện – Doanh nghiệp”.
 
Sinh viên tốt nghiệp được xã hội đón nhận và đánh giá cao. Cựu sinh viên đã từng bước trưởng thành và đã có những đóng góp đáng kể cho phát triển khoa học công nghệ, kinh tế xã hội cho đất nước. Trường ĐHCN đang là một địa chỉ đào tạo có uy tín và được tin cậy, hấp dẫn, thu hút được những sinh viên có chất lượng.
 
Sứ mạng của Nhà trường là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao và bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu phát triển và ứng dụng các lĩnh vực khoa học công nghệ tiên tiến mũi nhọn trên cơ sở phát huy thế mạnh về Công nghệ thông tin và Truyền thông. Nhà trường cũng đã xác định sứ mạng tiên phong tiếp cận chuẩn mực giáo dục đại học khu vực và thế giới, đóng góp tích cực vào sự phát triển nền kinh tế và xã hội tri thức của đất nước. Sứ mạng này hoàn toàn phù hợp và thống nhất với chủ trương, giải pháp và các mục tiêu của Chương trình đổi mới toàn diện giáo dục đại học mà Đảng và Nhà nước đang triển khai thực hiện.
PGS.TS. Nguyễn Việt Hà 
Hiệu trưởng