Đại học Quốc Gia Hà Nội

Tuyển dụng từ Ngân hàng Mizuho Corporate Bank, Ltd - Chi nhánh Hà Nội

Send to friendPDF version

Thay mặt Ban lãnh đạo ngân hàng Mizuho Corporate Bank, Ltd - Chi nhánh Hà Nội (Mizuho Hà Nội), chúng tôi xin gửi đến quý trường lời chào trân trọng nhất.

Ngân hàng Mizuho Corporate Bank là một trong những tổ chức tài chính hàng đầu của Nhật Bản cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính chất lượng cao trong và ngoài Nhật Bản, trong đó có Việt Nam.

Ngân hàng Mizuho Hà Nội đang có nhu cầu tuyển dụng một cán bộ công nghệ thông tin làm việc tại Hà Nội ( Thông báo tuyển dụng đính kèm).