Đại học Quốc Gia Hà Nội

Công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng cử nhân hệ chính quy ngành CNTT CTĐT chất lượng cao khóa QH-2013-I năm học 2016-2017

Send to friendPDF version
Xem nội dung chi tiết tại đây