Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo SV nộp các khoản nợ học phí tính đến học kỳ I năm học 2016-2017

Send to friendPDF version
Nhà trường đã ban hành các công văn thông báo về việc sinh viên phải hoàn thiện học phí của học kỳ I năm học 2016-2017 và các khoản nợ của các học kỳ trước (nếu có). Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa thực hiện nghĩa vụ nộp học phí của mình, Nhà trường thông báo thời gian, hình thức nộp và chế tài xử lý với sinh viên không nộp học phí như sau:
1. Thời gian nộp: Các sinh viên có tên trong danh sách kèm theo (thống kê theo khóa, theo số kỳ phải nộp) có nghĩa vụ nộp học phí còn nợ cho Nhà trường trong khoảng thời gian từ thứ Ba, ngày 28/03/2017 đến hết thứ Năm, ngày 06/04/2017.
2. Hình thức nộp: Nộp học phí và các khoản nợ trực tiếp bằng tiền mặt tại Phòng thu học phí (101B-E3).
3. Chế tài xử lý với người học không nộp học phí
- Quá thời hạn trên nếu sinh viên không nộp học phí còn nợ sẽ bị cấm thi tất cả các học phần trong học kỳ II năm học 2016-2017, nếu kết thúc kỳ thi học kỳ mà vẫn không nộp sẽ bị cấm đăng ký môn học trong học kỳ tiếp theo (hình thức này áp dụng với sinh viên chỉ nợ một học kỳ duy nhất).
- Quá thời hạn trên nếu sinh viên không nộp học phí còn nợ sẽ bị xem xét buộc thôi học (hình thức này áp dụng với sinh viên nợ từ hai học kỳ trở lên-trường hợp bị bôi vàng trong các danh sách kèm theo).
Đề nghị các Khoa thông báo và đôn đốc nhắc nhở sinh viên của Khoa thực hiện tốt nghĩa vụ nộp học phí đúng hạn./.
AttachmentSize
129.ctsv_.pdf35.77 KB