Đại học Quốc Gia Hà Nội

kiểm định chất lượng

Ngày 21/12, tại Trường Đại học Công nghệ đã diễn ra lễ khai mạc đánh giá chất lượng đồng cấp chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm thuộc Khoa Công nghệ Thông tin.
Ngày 17/12, Đoàn Chuyên gia đánh giá chất lượng đồng cấp chương trình đão tạo Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử đã có buổi làm việc với lãnh đạo trường để tổng kết, đánh giá kết quả khảo sát sau hai ngày làm việc.
Ngày 16/12, Trường Đại học Công nghệ tiếp đón và làm việc với đoàn chuyên gia đánh giá chất lượng đồng cấp chương trình đào tạo cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử.
Ngày 15/12, Đoàn Chuyên gia đánh giá chất lượng đồng cấp chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin đã có buổi làm việc với lãnh đạo trường để tổng kết, đánh giá kết quả khảo sát sau hai ngày làm việc.
Ngày 14/12, Trường Đại học Công nghệ tiếp đón và làm việc với đoàn chuyên gia đánh giá chất lượng đồng cấp chương trình đào tạo cử nhân ngành Hệ thống thông tin.
Ngày 12/12, Đoàn Chuyên gia đánh giá chất lượng đồng cấp nội bộ đã có buổi làm việc với lãnh đạo trường để tổng kết, đánh giá kết quả khảo sát sau hai ngày làm việc.
Ngày 11/12, Trường Đại học Công nghệ tiếp đón và làm việc với đoàn chuyên gia đánh giá chất lượng đồng cấp nội bộ chương trình đào tạo cử nhân ngành Vật lý kỹ thuật và chương trình đào tạo kỹ sư ngành Cơ học kỹ thuật.
Ngày 22/05, Trường Đại học Công nghệ tổ chức Tổng kết đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm về công tác tổ chức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đại học ngành Khoa học Máy tính theo tiêu chuẩn AUN-QA của Nhà trường. 
Ngày 08/05/2014, tại Lễ bế mạc chương trình kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đại học ngành Khoa học Máy tính theo tiêu chuẩn kiểm định của Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN-QA), PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bình- Hiệu trưởng trường ĐH Công nghệ khẳng định: “Trường sẽ không ngừng cải thiện chất lượng các chương trình đào tạo để đưa các chương trình này ngày càng đạt chất lượng cao”.
Sáng ngày 06/05/2014, Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN đã bắt đầu triển khai đợt đánh giá ngoài chương trình đào tạo Cử nhân ngành Khoa học máy tính (KHMT) của Nhà trường theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á (AUN).