Đại học Quốc Gia Hà Nội

hội đồng khoa học và đào tạo

Ngày 04/07, Hội đồng khoa học và Đào tạo Trường Đại học công nghệ (ĐHCN) đã tổ chức phiên họp lần thứ V nhiệm kỳ 2014 – 2019 thông qua nhiều nội dung quan trọng phát triển Trường ĐHCN. 
Ngày 23/12, Hội đồng khoa học và Đào tạo Trường Đại học công nghệ (ĐHCN) đã tổ chức phiên họp lần thứ IV nhiệm kỳ 2014 – 2019 thông qua nhiều nội dung quan trọng phát triển Trường ĐHCN. 
Ngày 30/06, Hội đồng khoa học và Đào tạo Trường Đại học công nghệ (ĐHCN) đã tổ chức phiên họp lần thứ III nhiệm kỳ 2014 – 2019 thông qua nhiều nội dung quan trọng phát triển Trường ĐHCN. 
Ngày 25/12, Hội đồng khoa học và Đào tạo Trường Đại học công nghệ (ĐHCN) đã tổ chức phiên họp lần thứ II nhiệm kỳ 2014 – 2019 thông qua nhiều nội dung quan trọng phát triển Trường ĐHCN.
Sáng 27/03, tại Trường ĐHCN-ĐHQGHN đã diễn ra phiên họp lần thứ I Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHCN nhiệm kỳ 2014 - 2019 với sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng PGS.TS Nguyễn Việt Hà- Hiệu trưởng Nhà trường. 
Ngày 26/09, Hội đồng khoa học và Đào tạo trường ĐHCN đã tổ chức phiên họp lần thứ 7 nhiệm kỳ 2009 – 2014, nhằm đưa ra những biện pháp chiến lược để phát triển nhà trường trong thời gian tới.