Đại học Quốc Gia Hà Nội

bảo vệ luận án

Ngày 08/12, Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) tổ chức bảo vệ cấp ĐHQG luận án tiến sĩ cho NCS Bùi Trung Ninh (Phó trưởng phòng CTSV, Trường ĐHCN), chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông với đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiễu trong bộ khuếch đại quang và tác động của nó đến hiệu năng của mạng truy nhập” do PGS.TS. Phạm Văn Hội (Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) và PGS.TS. Nguyễn Quốc Tuấn (Trường ĐHCN) hướng dẫn.
Ngày 26/01, Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) tổ chức bảo vệ cấp ĐHQG luận án tiến sĩ cho NCS Đỗ Văn Chiểu (giảng viên Trường Đại học Dân lập Hải Phòng), chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm với đề tài: Mô hình hóa và đặc tả hình thức các giao diện thành phần có chứa chất lượng dịch vụ và tính tương tranh” do TS. Đặng Văn Hưng (Trường ĐHCN), PGS.TS. Nguyễn Việt Hà (Trường ĐHCN) hướng dẫn.
Ngày 25/08, Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) tổ chức bảo vệ cấp ĐHQG luận án tiến sĩ cho NCS Nông Thị Hoa, giảng viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) là NCS Khóa QH-2009, chuyên ngành Khoa học Máy tính với đề tài: Cải tiến quá trình học của một số mạng nơ-ron ghi nhớ” do PGS.TS. Bùi Thế Duy (Bộ Khoa học và Công nghệ) hướng dẫn.
Ngày 28/07, Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) tổ chức bảo vệ cấp ĐHQG luận án tiến sĩ cho NCS Phạm Văn Hưởng, giảng viên Học viện Kỹ thuật mật mã là NCS Khóa QH - 2009, chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm với đề tài: Một số phương pháp tối ưu trong các giai đoạn phát triển phần mềm nhúng do PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bình (Viện Quốc tế Pháp ngữ) hướng dẫn.
Ngày 25/06, Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) tổ chức bảo vệ cấp ĐHQG luận án tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm của NCS Lê Hồng Anh với đề tài: “Phương pháp mô hình hóa và kiểm chứng các hệ thống hướng sự kiện” do PGS.TS. Trương Ninh Thuận và PGS.TS. Phạm Bảo Sơn (Trường ĐHCN) hướng dẫn.
Ngày 26/12, Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) tổ chức bảo vệ cấp ĐHQG luận án tiến sĩ chuyên ngành Vật liệu và Linh kiện nano của NCS Đỗ Ngọc Chung với đề tài: “Nghiên cứu cấu trúc, tính chất điện và huỳnh quang của vật liệu lai nano sử dụng trong chiếu sáng mới” do GS. TS. Nguyễn Năng Định (Trường ĐHCN) và PGS.TS. Phạm Hồng Dương (Viện Khoa học Vật liệu, Viện HL KH&CN VN) hướng dẫn.
Ngày 25/01, Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) tổ chức bảo vệ cấp ĐHQG luận án tiến sĩ ngành Công nghệ thông tin (CNTT), chuyên ngành Khoa học Máy tính của NCS Lê Thị Kim Nga với đề tài: “Nghiên cứu phát hiện mẫu chất liệu trong ảnh” do PGS.TS. Đỗ Năng Toàn (Viện Hàn lâm KH&CN VN) và PGS.TS. Đinh Mạnh Tường (Trường ĐHCN) hướng dẫn. 
Ngày 10/12, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN đã diễn ra buổi khai mạc Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngành Cơ học kỹ thuật thuộc khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa năm 2013.
Ngày 25/09, Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) tổ chức bảo vệ cấp ĐHQG luận án tiến sĩ ngành Công nghệ thông tin (CNTT), chuyên ngành Khoa học Máy tính của NCS Nguyễn Hữu Mùi với đề tài: “Thuật toán và các bài toán lịch biểu” do PGS. TSKH. Vũ Đình Hòa (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) và PGS.TS. Hoàng Xuân Huấn (Trường ĐHCN).