Đại học Quốc Gia Hà Nội

hội nghị tổng kết

Ngày 07/07, tại Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An, Trường Đại học Công nghệ long trọng tổ chức Hội nghị đại biểu công chức, viên chức và tổng kết năm học 2016-2017 nhằm đánh giá tình hình họat động đào tạo năm học 2016-2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018.
Ngày 27/06, Khoa Điện tử Viễn thông đã tổ chức hội nghị cán bộ viên chức và tổng kết năm học 2016-2017 tại Nhà G2.
Để đánh giá kết quả, những ưu điểm và hạn chế của công tác đào tạo theo tín chỉ trong giai đoạn 2006 – 2016, hướng tới Hội nghị tổng kết 10 năm đào tạo tín chỉ tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm đào tạo theo tín chỉ giai đoạn 2006-2016 vào ngày 13/01/2017 tại Nhà E3.
Ngày 26/08, Trường Đại học Công nghệ long trọng tổ chức Hội nghị đại biểu công chức, viên chức và tổng kết năm học 2015-2016 nhằm đánh giá tình hình họat động đào tạo năm học 2015-2016 và kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016-2017.
Ngày 18/08, Khoa Điện tử Viễn thông đã tổ chức hội nghị công chức viên chức năm 2015 và tổng kết năm học 2014-2015 tại Nhà E3.
Ngày 27/08/2014, Trường Đại học Công nghệ (ĐHQGHN) đã tổ chức Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức và tổng kết năm học 2013 – 2014 nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ năm học 2013-2014 và đề ra phương hướng hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường trong năm học 2014-2015.
Nhân dịp tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2012-2013, triển khai nhiệm vụ năm học mới 2013-2014, chào mừng Quốc khánh mùng 02/09 và tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, sau chuỗi các Hội nghị diễn ra trong các ngày 22 và 23/8/2013.