Đại học Quốc Gia Hà Nội

tuần sinh hoạt công dân

Từ ngày 21/08 đến 25/08, Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) đã tổ chức Tuần lễ hội nhập cho sinh viên, năm học 2017-2018, gồm nhiều hoạt động cụ thể Tuần sinh hoạt công dân đầu năm; Giới thiệu chung về các công tác của Trường; Dịch vụ mạng và thư viện đối với hai nhóm sinh viên đại học năm thứ nhất và sinh viên từ năm thứ hai trở đi.
Từ ngày 22/08 đến 26/08, Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) đã tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu năm, năm học 2016 - 2017 đối với hai nhóm sinh viên đại học năm thứ nhất và sinh viên từ năm thứ hai trở đi.
Từ ngày 24/08 đến 25/08, Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) đã tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu năm, năm học 2015 - 2016 đối với hai nhóm sinh viên đại học năm thứ nhất và sinh viên từ năm thứ hai trở đi.
Từ ngày 25/08/2014 đến 05/09/2014, Trường Đại học Công nghệ đã tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu năm, năm học 2014 - 2015 đối với hai nhóm sinh viên đại học năm thứ nhất và sinh viên từ năm thứ hai trở đi.
Ngày 04/09, Ban giám hiệu trường Đại học Công nghệ đã có buổi gặp mặt, nói chuyện với sinh viên năm thứ nhất khóa QH-2013.
Từ ngày 26/08/2013 đến 05/09/2013, Trường Đại học Công nghệ đã tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu năm, năm học 2013 - 2014 đối với 2 nhóm sinh viên đại học năm thứ nhất và sinh viên từ năm thứ hai trở đi.
Căn cứ kế hoạch học tập đại học hệ chính quy năm học 2013-2014 của Trường Đại học Công nghệ và thực hiện Công văn số 2578/HD-ĐHQGHN ngày 30/7/2013 “Hướng dẫn công tác Học sinh - Sinh viên đầu năm học 2013-2014” của ĐHQGHN.