Đại học Quốc Gia Hà Nội

hội nghị

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy ĐHQGHN về việc Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương IV (khóa XII) và tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", chiều ngày 17/03/2017, Đảng ủy Trường Đại học Công nghệ tổ chức Hội nghị Đảng bộ lần thứ I năm 2017 và học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương IV khóa XII.
Ngày 12/10, Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN phối hợp Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) tổ chức Hội thảo quốc tế 2016 về các công nghệ Viễn thông tiên tiến (The International Conference on Advanced Technologies for Communications 2016 - ATC 2016).
Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN đăng cai và phối hợp với Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam (REV) tổ chức Hội thảo quốc tế 2016 về các công nghệ Viễn thông tiên tiến (The International Conference on Advanced Technologies for Communications 2016 - ATC 2016) vào ngày 12/10 đến ngày 14/10/2016.
Ngày 16/09, Đảng ủy Trường Đại học Công nghệ đã tổ chức Hội nghị quán triệt nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII tại Hội trường 3G3.
Ngày 25/12, Hội đồng khoa học và Đào tạo Trường Đại học công nghệ (ĐHCN) đã tổ chức phiên họp lần thứ II nhiệm kỳ 2014 – 2019 thông qua nhiều nội dung quan trọng phát triển Trường ĐHCN.
Ngày 22/12, Trường Đại học Công nghệ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập và quán triệt các văn kiện hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
Ngày 18/08, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN phối hợp với Trường Đại học Công nghệ&Kinh tế Budapest (Hungary) và Trường Đại học Hạ Long tổ chức Lễ khai mạc hội nghị quốc tế "Lý thuyết hàng đợi và các ứng dụng mạng – The 10th International Conference on Queueing Theory and Network Applications" (QTNA 2015) tại Nhà G3.
Ngày 22/07, Trường Đại học Công nghệ long trọng tổ chức Hội nghị quán triệt văn kiện lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Hội trường 3G3.
Ngày 09/06/2015, Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN đã trang trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2010 - 2015.
Ngày 22/01/2015, hội nghị Đảng bộ trường Đại học Công Nghệ lần thứ I, năm 2015 đã chính thức diễn ra tại hội trường 212 – E3.