Đại học Quốc Gia Hà Nội

hội nghị

Ngày 12/10, Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN phối hợp Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) tổ chức Hội thảo quốc tế 2016 về các công nghệ Viễn thông tiên tiến (The International Conference on Advanced Technologies for Communications 2016 - ATC 2016).
Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN đăng cai và phối hợp với Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam (REV) tổ chức Hội thảo quốc tế 2016 về các công nghệ Viễn thông tiên tiến (The International Conference on Advanced Technologies for Communications 2016 - ATC 2016) vào ngày 12/10 đến ngày 14/10/2016.
Ngày 16/09, Đảng ủy Trường Đại học Công nghệ đã tổ chức Hội nghị quán triệt nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII tại Hội trường 3G3.
Ngày 25/12, Hội đồng khoa học và Đào tạo Trường Đại học công nghệ (ĐHCN) đã tổ chức phiên họp lần thứ II nhiệm kỳ 2014 – 2019 thông qua nhiều nội dung quan trọng phát triển Trường ĐHCN.
Ngày 22/12, Trường Đại học Công nghệ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập và quán triệt các văn kiện hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
Ngày 18/08, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN phối hợp với Trường Đại học Công nghệ&Kinh tế Budapest (Hungary) và Trường Đại học Hạ Long tổ chức Lễ khai mạc hội nghị quốc tế "Lý thuyết hàng đợi và các ứng dụng mạng – The 10th International Conference on Queueing Theory and Network Applications" (QTNA 2015) tại Nhà G3.
Ngày 22/07, Trường Đại học Công nghệ long trọng tổ chức Hội nghị quán triệt văn kiện lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Hội trường 3G3.
Ngày 09/06/2015, Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN đã trang trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2010 - 2015.
Ngày 22/01/2015, hội nghị Đảng bộ trường Đại học Công Nghệ lần thứ I, năm 2015 đã chính thức diễn ra tại hội trường 212 – E3.
Nhằm tăng cường trao đổi nghiên cứu khoa học, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Điện tử Viễn thông nói chung, Kỹ thuật Siêu cao tần nói riêng, từ ngày 24-25 tháng 11 năm 2014, tại Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN diễn ra "Hội thảo Việt Nhật về Siêu Cao tần 2014 (VJMW 2014)". Hội thảo VJMW 2014 được tổ chức dưới sự bảo trợ kỹ thuật của IEEE MTT-S và IEICE Microwave.