Đại học Quốc Gia Hà Nội

tuyển dụng

Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội cần tuyển 03 chuyên viên làm việc theo hình thức hợp đồng lao động tại các đơn vị chức năng của Nhà Trường, cụ thể như sau:
Để đảm bảo nhân lực thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu, Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) tổ chức tuyển dụng đặc cách giảng viên có trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2017 như sau:
Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội cần tuyển 03 chuyên viên và 01 cán bộ kỹ thuật, làm việc theo hình thức hợp đồng lao động tại các đơn vị chức năng, cụ thể như sau:
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN và Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển các ứng dụng di động, Trường Đại học Công nghệ đã phối hợp với Công ty Samsung tổ chức buổi Hội thảo tuyển dụng vào ngày 07/03/2017 tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN nhằm giới thiệu các cơ hội việc làm và học bổng tại Samsung dành cho các sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội.
Thực hiện Kế hoạch số: 344/KH -TCCB ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Trường Đại học Công nghệ về việc tuyển dụng viê chức năm 2016; Căn cứ kết luận phiên họp Hội đồng tuyển dụng ngày 18 tháng 11 năm 2016. Nhà trường thông báo một số nội dung cụ thể như sau:
Để đảm bảo nhân lực thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu, Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau:
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN và Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển các ứng dụng di động trong giai đoạn 2014 - 2016, Trường Đại học Công nghệ đã phối hợp với Công ty Samsung tổ chức buổi Hội thảo tuyển dụng và cơ hội học bổng vào ngày 17/03/2016 tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN nhằm giới thiệu các cơ hội việc làm và học bổng tại Samsung dành cho các sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội
Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN thông báo kết quả xét tuyển chuyên viên hợp đồng phòng Đào tạo (file tại đây). Danh sách đính kèm 
Nhằm giúp sinh viên tìm hiểu thông tin về các doanh nghiệp, có cơ hội tiếp xúc và được trực tiếp phỏng vấn tuyển dụng sang làm việc tại đất nước Nhật Bản, ngày 29/12, Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN và Hội sinh viên phối hợp với Công ty Cổ phần Liên kết Việt Nhật (VIJA Link) tổ chức Hội thảo tuyển dụng cho sinh viên năm thứ 4 các ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông và Cơ điện tử.
 Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội cần tuyển 01 lao động phổ thông làm nhân viên bảo vệ trực ca tại khu E3 của Trường ĐHCN: