Đại học Quốc Gia Hà Nội

Danh sách thi

Phòng Đào tạo trân trọng gửi đến sinh viên danh sách cấm thi học kỳ II năm học 2014 - 2015:
Hiện nay, Phòng Đào tạo (ĐT) đã thực hiện việc đăng tải toàn bộ Danh sách sinh viên thi kết thúc môn học học kỳ I năm học 2014-2015 lên trên website của Nhà trường. Vì vậy, Phòng ĐT xin trân trọng thông báo: