Đại học Quốc Gia Hà Nội

Học bổng

Chi tiết xem trong file đính kèm và nội dung thư bên dưới.
Tổ chức phi chính phủ của Mỹ đang thông báo về các suất học bổng. Tên tổ chức là Sunflower Mission (gọi tắt là SM), đã và đang tài trợ cho các hoạt động giáo dục đào tạo tại Việt Nam từ nhiều năm nay.
Ngày 28/7/2017, Đại học Quốc gia Hà Nội có Công văn số 3008/ĐHQGHN-CTHSSV thông báo về việc “ chương trình đi giao lưu tại Nhật Bản năm học 2017-2018”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau:
Căn cứ Thỏa thuận thực hiện chương trình học bổng Microsoft - Youthspark dành cho nữ sinh ngành Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin năm học 2017 - 2018, giữa trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trung tâm Giáo dục và Phát triển, trường Đại học Công nghệ thông báo thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, Trường Đại học Công nghệ như sau:
Phòng CTSV gửi thông báo về Chương trình trao đổi sinh viên tại các trường thành viên của UMAP, thời gian nộp hồ sơ là 11h ngày 14/7/2017.