Đại học Quốc Gia Hà Nội

Khung chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính

Send to friendPDF version

Chương trình đào tạo thạc sĩ Khoa học Máy tính đạt trình độ quốc tế được thực hiện tại Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà nội. Chương trình có nhiệm vụ cung cấp nguồn nhân lực có trình độ quốc tế trong lĩnh vực Khoa học Máy tính nói riêng cũng như Công nghệ Thông tin nói chung đồng thời góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền giáo dục Việt Nam trong khu vực và quốc tế.

Xem chi tiết tại đây