Đại học Quốc Gia Hà Nội

Chương trình đào tạo Cử nhân đạt chuẩn quốc tế ngành Khoa Học máy tính

Send to friendPDF version

Chương trình đào tạo Khoa Học máy tính của khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội nhằm tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Khoa học máy tính, có khả năng nghiên cứu và làm việc trong các tập đoàn lớn về Công nghệ thông tin ở Việt Nam cũng như các nước trong khu vực.

Xem chi tiết tại đây