Đại học Quốc Gia Hà Nội

Dự thảo chuẩn đầu ra ngành Khoa học máy tính

Send to friendPDF version

Chương trình nhằm đào tạo các cử nhân ngành Khoa học máy tính (KHMT) với nền tảng mạnh về các khoa học và công nghệ liên quan, có khả năng đóng góp cho xã hội bằng sự sáng tạo, kinh doanh và lãnh đạo.

Cụ thể xem tại đây