Đại học Quốc Gia Hà Nội

Hỏi và Đáp

Yêu cầu tư vấn tuyển sinh xin gửi tới địa chỉ : TuyenSinhDHCN@vnu.edu.vn để được giải đáp.

Yêu cầu tư vấn tuyển sinh xin gửi tới địa chỉ : TuyenSinhDHCN@vnu.edu.vn để được giải đáp.

Kỳ tuyển sinh năm học 2010, ĐH Công Nghệ tuyển sinh 560 chỉ tiêu ở các  nhóm ngành: Công nghệ thông tin (310 chỉ tiêu); Công nghệ Điện tử - Viễn thông và Cơ điện tử (140 chỉ tiêu); Vật lý kỹ thuật và Cơ học kỹ thuật (110 chỉ tiêu).