Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo điểm ngưỡng ứng tuyển đại học chính quy năm 2016

Send to friendPDF version
Ngày 31/5/2016, Hội đồng Tuyển sinh đại học chính quy năm 2016 của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã chính thức công bố NGƯỠNG ĐIỂM ỨNG TUYỂN vào các ngành học cụ thể như sau:
 
Ngành
Mã ngành
Chỉ tiêu
Ngưỡng điểm ứng tuyển
Các chương trình đào tạo chất lượng cao
Khoa học máy tính
D480101
60
- Bài thi ĐGNL: 70/140
- Bài thi ĐGNL ngoại ngữ (tiếng Anh): 32/80 (tương đương 40/100)
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
D510302
60
Các chương trình đào tạo chuẩn
Khoa học máy tính
D480101
30
Bài thi ĐGNL: 80/140
Truyền thông và mạng máy tính
D480102
60
Hệ thống thông tin
D480104
60
Công nghệ thông tin
D480201
210
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
D510302
60
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
D510203
90
Bài thi ĐGNL: 75/140
Cơ kỹ thuật
D520101
100
Vật lý kỹ thuật
D520401
60
Kỹ thuật năng lượng
QHI.TĐ01
50
Bài thi ĐGNL: 70/140