Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo về Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 5 (2016)

Send to friendPDF version
1. Nội dung
Tiếp nối bốn kỳ Hội thảo đã được tổ chức tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh vào các năm 1998, 2003, 2008 và 2012, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần thứ 5 (năm 2016) sẽ được ĐHQGHN tổ chức tại Hà Nội từ ngày 15-18/12/2016 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình. Hội thảo là diễn đàn học thuật thảo luận và đề xuất giải pháp góp phần giải quyết các vấn đề đương đại của Việt Nam, cũng như là cơ hội đẩy mạnh sự phát triển mạng lưới Việt Nam học toàn cầu, quy tụ đội ngũ chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam thuộc nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau, tiến tới hình thành một mạng lưới quốc tế về Việt Nam học.
Hội thảo dự kiến sẽ có 6 tiểu ban. Trong đó, Trường Đại học Công nghệ chủ trì nội dung và tổ chức tiểu ban Chuyển giao tri thức và công nghệ. Với mục tiêu là trao đổi, thảo luận và kiến nghị, đề xuất được những chính sách quan trọng cho Chính phủ, Bộ, Ban, Ngành hướng tới một Chính phủ kiến tạo, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển giao tri thức, chuyển giao công nghệ.
Nhà trường kính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chuyển thông tin Hội thảo này đến cán bộ, các nhà khoa học của đơn vị biết và đăng ký tham dự Hội thảo. Thông tin đăng ký qua email icvs4@vnu.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp với phòng KHCN&HTPT (-E3) qua email minhct@vnu.edu.vn để biết thêm thông tin.
2. Dự kiến Chương trình Hội thảo
Ngày 15/12/2016
– Buổi sáng (từ 8h00 – 11h30):
Đón tiếp đại biểu
Phiên khai mạc – Phát biểu chào mừng của lãnh đạo Chính phủ và các Bộ/ngành
Phiên toàn thể thứ nhất – Các báo cáo mời
– Buổi chiều (từ 13h30 – 17h00):
Báo cáo tại các tiểu ban
Các nhà khoa học tiếp kiến lãnh đạo Đảng và Nhà nước
Ngày 16/12/2016
– Buổi sáng (từ 8h30 – 12h00): Báo cáo tại các tiểu ban
– Buổi chiều (từ 14h00 – 17h00)
Phiên toàn thể thứ hai – Các báo cáo mời
Phiên bế mạc
Các ngày 17 & 18/12/2016: chương trình thăm quan và phát triển hợp tác (sẽ thông báo sau)
Ban Tổ chức trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý và doanh nhân đăng ký tham gia Hội thảo. Thông tin về Hội thảo được cập nhật thường xuyên trên website của Hội thảo http://icvs2016.vnu.edu.vn