Đại học Quốc Gia Hà Nội

Tin mới

Để đảm bảo nhân lực thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu, Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau:
Ngày 16/09, Đảng ủy Trường Đại học Công nghệ đã tổ chức Hội nghị quán triệt nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII tại Hội trường 3G3.

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner