Đại học Quốc Gia Hà Nội

Tin mới

Trường Đại học Công nghệ thông báo về đối tượng, phương thức, thời gian và địa điểm thi của kỳ thi đánh giá năng lực dành cho tuyển sinh đại học chính quy năm 2015 sẽ được tổ chức vào hai đợt gồm tháng 5/2015 và tháng 8/2015.
“NGÀY HỘI TRAO ĐỔI SÁCH” – “CHIA SẺ ĐỂ ĐƯỢC SẺ CHIA” đã diễn ra thành công và sôi động tại nhà E4 vào ngày 06/03/2015 vừa qua.

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner