Đại học Quốc Gia Hà Nội

Tin mới

GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ đã chia sẻ một trong những thành tựu về khoa học công nghệ sau 15 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành mà Nhà trường đạt được là "Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) đã trở thành một trường đại học nghiên cứu với cấu trúc tổ chức bộ máy, các quy chế, quy định hoạt động nghiên cứu KHCN&HTQT tương đối hoàn chỉnh. Trường đã tiếp cận trình độ quốc tế trong nghiên cứu khoa học và đào tạo có chất lượng về các lĩnh vực công nghệ cao". 
Nhằm tăng cường trao đổi nghiên cứu khoa học, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Điện tử Viễn thông nói chung, Kỹ thuật Siêu cao tần nói riêng, từ ngày 24-25 tháng 11 năm 2014, tại Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN diễn ra "Hội thảo Việt Nhật về Siêu Cao tần 2014 (VJMW 2014)". Hội thảo VJMW 2014 được tổ chức dưới sự bảo trợ kỹ thuật của IEEE MTT-S và IEICE Microwave.

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner