Đại học Quốc Gia Hà Nội

Tin mới

Ngày 20/08, Khoa Công nghệ thông tin đã tổ chức hội nghị các bộ viên chức năm 2014 và tổng kết năm học 2013-2014.
Ngày 19/08, Khoa Công nghệ thông tin (Trường Đại học Công nghệ) tổ chức hội nghị đào tạo năm học 2013-2014.

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner