Đại học Quốc Gia Hà Nội

Tin mới

Nhà thuộc diện cận nghèo nên, Nguyễn Văn Tuân sau giờ học thường ra đồng cấy gặt giúp mẹ. Mãi đến cuối lớp 12, khi gia đình giục giã cậu mới ôn thi và đậu thủ khoa Đại học Quốc gia với 28,5 điểm.
Ngày 21/07, Trường Đại học Công nghệ đã có điểm thi và chính thức công bố thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học chính qui năm 2014.

Banner

Banner

Banner

Banner